You are here: [Nl] >  home > Aims
Doelstellingen
Het CMSE wordt beschouwd als een overkoepelende organisatie van vak- en onderzoeksgroepen.

Het doel van CMSE is de samenwerking met betrekking tot materiaalkunde te bewerkstelligen en de uitbouw van dit domein aan de RUG via activiteiten op verschillende niveaus. Deze activiteiten omvatten : onderwijs, onderzoek in het domein van de materiaalkunde en haar industriŽle toepassingen, en diensten verlenen aan de industrie.
Onderwijs
- organisatie van seminaries en gespecialiseerde korte opleidingen, eventueel in samenwerking met het Instituut voor Permanente Vorming (IVPV)
- algemeen vormende activiteiten i.v.m. materiaalkunde
- verbeteren van het imago van opleidingen die verband houden met materiaalkunde
Onderzoek
- stimuleren van materiaalkundig onderzoek op doctoraal en postdoctoraal niveau in de vakgebieden : - metaalkunde, -(bio)polymeren, - textielkunde, - keramische materialen, - composieten, - cementgebonden materialen, - elektronica, - andere. met als doel de studie en ontwikkeling van nieuwe materialen, het vinden van nieuwe toepassingen van bestaande materialen en de optimalisering van materialen
- stimuleren van inter- en multidisciplinair onderzoek
- ontwikkelen van een gemeenschappelijke onderzoeksinfrastructuur
Relatie Universiteit (UG) en materiaalkunde-intensieve industrieŽn

Een interactieve relatie met de industrie zal opgebouwd worden door:
- publiceren van een nieuwsbrief over de werking en de geÔnventariseerde dienst- en onderzoeksverleningscapaciteiten van het centrum
- leggen van goede contacten met de industrie
- het uitbouwen van een performante en hoogwaardige wetenschappelijke dienstverlening naar bedrijven toe