You are here: [Nl] >  home > Vakgroepen > FW02
Vakgroepen
Vakgroep FW02: Farmaceutische Analyse
Vakgebieden:

- Microbiologie
Actuele domeinen van onderzoek i.v.m. materiaaltechnologie:

- Antimicrobiële “coatings” op polymeren
- Oppervlaktemodificatie van polymeren (anti-adhesie van micro-organismen)
- Biofilmen op oppervlakken
Specifieke proefuitrusting en/of beschikbare technieken:

- Biofilm modelsystemen : Modified Robbins Device, CDC Bioreactor
- ChemScan (vaste fase cytometrie)
Personeelsbezetting:

- ZAP : 1
- Dr. wet. medewerkers : 1
- OAP :
- Ind. Ing. :
- Overig ATP : 6
- Doctoraatstudenten : 4
Contactpersoon:

Prof. Dr. H.J. Nelis
Harelbekestraat 72
B-9000 Gent
+32 (0)9 264 80 91
+32 (0)9 264 81 95
Hans.Nelis@ugent.be
http://www.ugent.be/fw/pmicro