You are here: [Nl] >  home > Vakgroepen > LA04
Vakgroepen
Vakgroep LA04: Bos- en Waterbeheer / Houtbiologie en -technologie

Vakgebied:


- Houttechnologie
Actuele domeinen van onderzoek i.v.m. materiaaltechnologie:

- Houtverduurzaming
- Houtmodificatie
- Houtkwaliteit
- Houtafwerking
- Hout en Milieu
Specifieke proefuitrusting en/of beschikbare technieken:

- Computer-gestuurde mechanische testbank
- Precisie conditioneringskasten voor de evaluatie van vochteigenschappen van hout
- Geklimatiseerde schimmelkamers voor de evaluatie van houtaantasting en houtverduurzamingsonderzoek
- Microtomen, onderzoeks- en fluorescentiemicroscoop, beeldanalysesysteem
- Kunstmatige bewederingsuitrusting
- Laboratoriumpers voor plaatmaterialen
- Piloot impregneerinstallatie
Personeelsbezetting:

- ZAP : 1
- OAP : 3
- Overig ATP : 6
- Doctoraatsstudenten : 2

Contactpersonen:

Prof.Dr. ir. Marc Stevens
Coupure Links 653
B-9000 GENT
+32 (0)9 264 61 25
+32 (0)9 264 62 33
e-mail: Marc.Stevens@UGent.be

ir. Joris Van Acker
Coupure Links 653
B-9000 GENT
+32 (0)9 264 61 20
+32 (0)9 264 62 33
e-mail: Joris.VanAcker@UGent.be