You are here: [Nl] >  home > Vakgroepen > TW10
Vakgroepen
Vakgroep TW10: Metallurgie en Materiaalkunde
Vakgebieden:

- Fysische Metaalkunde
- Siderurgie en IJzerlegeringen
- Non-ferrometallurgie
Actuele domeinen van onderzoek i.v.m. materiaaltechnologie:

- Algemene fysische metaalkunde van staal
- Ontwikkeling en optimalisatie van staalsoorten bestemd voor vlakke producten
- Roestvaste staalsoorten bestemd voor vlakke producten
- Geavanceerde technieken voor materiaalkarakterisatie (AFM, ESEM)
- Plastische vervormbaarheid, rekristallisatie en textuurontwikkeling
- Solventextractie
- Non-ferrogieterijtechniek en corrosie-onderzoek
Specifieke proefuitrusting en/of beschikbare technieken:

- VacuŁm smelt- en gietinstallatie, walsinstallatie, gloeisimulatoren
- Simulatoren voor het aanbrengen van deklagen (dompelen en elektrolytisch)
- Warmvervormingssimulator
- Klassieke en geavanceerde apparatuur voor materiaalkarakterisatie
- Mechanische testapparatuur
- Apparatuur voor solventextractie
- Chemisch analyselabo
Personeelsbezetting:

- ZAP :5 (full-time) + 1 (deeltijds) + 1 emeritus
- Dr. wet. medewerkers : 3
- OAP : 5
- Ind. Ing. : 5
- Overig ATP :10
- Doctoraatstudenten : 16
Contactpersonen:

Yvan Houbaert
Technologiepark 903
9052 ZWIJNAARDE
+32 (0)9 264 57 62
+32 (0)9 264 58 33
e-mail: Yvan.Houbaert@UGent.be
url: http://metallur.ugent.be

Emiel Wettinck
Technologiepark 903
9052 ZWIJNAARDE
+32 (0)9 264 56 67
+32 (0)9 264 56 68
e-mail: Emiel.Wettinck@UGent.be