You are here: [Nl] >  home > Vakgroepen > TW11
Vakgroepen
Vakgroep TW11: Textielkunde
Vakgebieden:

- Vezels en vezelmaterialen
- Garens en productie van materialen op basis van garens
- Fysicochemie en chemie van textielmaterialen
Actuele domeinen van onderzoek i.v.m. materiaaltechnologie:

- Aanverfbaarheid van Polyester microvezels
- Plasmabehandeling op textiel
- Productie van vezelversterkte composieten d.m.v. pultrusie
- Gebruik van thermoplastische kunststoffen en vezels in sportmaterialen
- Modelleren en optimaliseren van productieprocessen
- Simulatie van textielstructuren
- Vliesstoffen (non-wovens)
- Agro- en geotextiel
- Intelligent textiel
- Recyclage van textielmaterialen
Specifieke proefuitrusting en/of beschikbare technieken:

- Plasmatoestel
- Pultrusietoestel
- Direct Scanning Calorimeter: DSC
- Spectrofotometer NIR-Visual-UV
- Raman infrarood spectrofotometer
- Labomat en andere verftoestellen
- Elektrische weerstandsmeter
- Warmtedoorlaatbaarheidsmeter
- Dynamometers met capaciteiten van 210 cN tot 10 kN
- Apparatuur voor het meten van mechanische en fysische eigenschappen van textiel- en aanverwante materialen
- Apparatuur voor het testen van kleurechtheden en versnelde veroudering
- Software voor het modelleren van productieprocessen
Personeelsbezetting:

- ZAP : 2
- Dr. wet. medewerkers : 2
- OAP : 14
- Ind. Ing. : 6
- Overig ATP : 12
- Doctoraatstudenten : 2
Contactpersonen:

Prof.Dr. Paul Kiekens
Technologiepark 907
B-9052 ZWIJNAARDE
+32 (0)9 264 57 35
+32 (0)9 264 58 46
e-mail: Paul.Kiekens@UGent.be
url: http://textiles.ugent.be