You are here: [Nl] >  home > Vakgroepen > TW14
Vakgroepen
Vakgroep TW14: Bouwkundige Constructies - Laboratorium Magnel voor Betononderzoek
Vakgebiden:

- Betontechnologie
- Gewapend en voorgespannen beton
- Betonconstructies
- Cementgebonden materialen
- Minerale bouwmaterialen
Actuele domeinen van onderzoek i.v.m. materiaaltechnologie:

- Hoogwaardig beton
- Zelfverdichtend beton
- Vezelversterkt beton
- Beton met gerecycleerde granulaten
- Duurzaamheidsaspecten van cementgebonden materialen (carbonatatie, chloride-indringing, electrochemische aspecten van wapeningscorrosie, biogene zwavelzuuraantasting, )
- Composietwapening voor betonconstructies op basis van glas-, aramide- en koolstofvezels.
- Aanwenden van afval- of restproducten in beton
Specifieke proefuitrusting en/of beschikbare technieken:

- Unieke proefvloer voor het uitvoeren van grootschalige proeven (lengte 60 m, breedte 15 m, vrije hoogte 8 m)
- Uitgebreide apparatuur voor het uitvoeren van mechanische en fysische proeven op o.a. cement, beton en andere minerale bouwmaterialen
- Servo-hydraulische proefmachines voor het uitvoeren van trekproeven (tot 2500 kN), drukproeven (tot 10 000 kN) en buigproeven
- Een groot aantal hydraulische vijzels voor statische en dynamische belastingsproeven
- Gespecialiseerde apparatuur voor het registreren en verwerken van meetgegevens
- Geklimatiseerde programmeerbare ruimtes (-20C tot +40C, 30 % R.V. tot 95 % R.V., CO2-concentratie 0-10 %)
- Apparatuur inzake monsterneming en beproeving op de bouwplaats (o.a. schadediagnose)
- Niet-destructieve apparatuur voor ultrasoononderzoek en voor bepaling van eigenfrekwenties
- Toestel voor de bepaling van de hydratatiewarmte van beton
- Toestel voor de versnelde aantasting van betonproefstukken onder invloed van agressieve stoffen
Personeelsbezetting:

- ZAP : 3
- AAP + OAP : 8
- Ind. Ing. : 1
- Overig ATP : 14

Contactpersonen:

Prof.Dr.ir. L. Taerwe
Technologiepark 904
B-9052 ZWIJNAARDE
+32 (0)9 264 55 17
+32 (0)9 264 58 45
e-mail: Luc.Taerwe@UGent.be
url: http://allserv.ugent.be /~ltaerwe/LaboMagnel

Prof.Dr.ir. G. De Schutter
Technologiepark 904
B-9052 ZWIJNAARDE
+32 (0)9 264 55 21
+32 (0)9 264 58 45
e-mail: Geert.DeSchutter@UGent.be
url: http://alserv.ugent.be/~ltaerwe/LaboMagnel