You are here: [Nl] >  home > Vakgroepen > TW17
Vakgroepen
Vakgroep TW17: Toegepaste Fysica
Vakgebieden:

- Plasmatechnologie
- Kernfusie
Actuele domeinen van onderzoek i.v.m. materiaaltechnologie:

- Oppervlaktebehandeling door middel van plasma’s
Specifieke proefuitrusting en/of beschikbare technieken :

- Plasmabronnen voor oppervlaktebehandeling en gaszuivering
- Proefopstellingen voor atmosferische en vacuümplasmabehandeling van polymeren, textiel, metalen
Personeelsbezetting:

- ZAP : 6
- OAP : 6
- Overig ATP : 6
- Doctoraatsstudenten : 1
Contactpersonen:

Prof. Christophe Leys
Department of Applied Physics
Rozier 44
9000 GENT
+32 (0)9 264 38 27
+32 (0)9 264 41 72
e-mail: Christophe.Leys@UGent.be
url: http://physics.UGent.be