You are here: [Nl] >  home > Vakgroepen > WE04
Vakgroepen
Vakgroep WE04: Vaste Stofwetenschappen
Vakgebieden:

- Oppervlakfysica : catalyse
- Deklagen, depositietechnieken PVD-CVD
- Dunne films
Actuele domeinen van onderzoek i.v.m. materiaaltechnologie:

- Het systeem V2O5-TiO2
- onderzoek van modelcatalysatoren met EXAFS, XPD, XPS en HREELS-LEED
- onderzoek van abrasieresistente catalysatoren : gesputterde TiO2- en V2O5-lagen
- Ontwikkeling van gesputterde deklagen van Hoge Temperatuur Suprageleiders van het type YBa2Cu3 O7-d op metaaltapes
- Depositie van Yttria gestabiliseerd Zirconia (YSZ) deklagen met bi-axiale texturatie b.m.v. ongebalanceerd magnetron sputteren
- Fundamenteel onderzoek van reactieve sputterprocessen
- Stabiliteit van dunne Ag-deklagen (10 nm) in Fabry Perot filters
- Invloed van plasmabehandeling op oppervlaktespanning van deklagen
- Magnetrontechnologie
Specifieke proefuitrusting en/of beschikbare technieken:

- ESCA of XPS
- AES
- HREELS-LEED
- Tallystep
- AFM
- X-stralendiffractie
- SEM + EDX
- Vlakke en draaibare sputtermagnetrons
- Lineaire (30 cm) ionenbron
Personeelsbezetting:

- ZAP : 4
- Dr. wet. medewerkers : 2
- OAP : 8
- Ind. Ing. : 3
- Overig ATP : 2
- Doctoraatstudenten : 3
Contactpersonen:

Prof. Dr. Ir. R. De Gryse
Krijgslaan 281 S1
9000 GENT
+32 (0)9 264 43 63
+32 (0)9 264 49 96
e-mail: Roger.Degryse@UGent.be
url: http://solid.UGent.be