You are here: [Nl] >  home > Vakgroepen > WE06
Vakgroepen
Vakgroep WE06: Anorganische en Fysische Chemie
Vakgebieden:

- Vaste stof chemie
- Keramische supergeleiders
- Anorganische materialen
Actuele domeinen van onderzoek i.v.m. materiaaltechnologie

- Keramische coatings via spincoaten
- Keramische coatings via vlamspuiten
- Fysicochemische en mechanische eigenschappen van keramiek-metaal composieten
- Thermische analyse van vaste stoffen
- Kinetisch onderzoek van vaste stof reacties
- Magnetische en elektrische eigenschappen van vaste stoffen
- Morfologie van poreuse materialen
- Synthese van heterogene katalysatoren (perovskieten) via sproeidrogen
- Oxiden met negatieve expansiecoëfficiënten
Specifieke proefuitrusting en/of beschikbare technieken

- Thermomechanische analyse (-196°C tot +1200°C)
- Thermo-mikroskopie (-196°C tot +1500°C)
- Magnetic susceptibility (4k tot RT)
- TG-DTA-MS
- Electric resistivity (4k tot RT)
- Porosity, specific area, density
- Spray dryers
- IR, Raman, solid state NMR, XPS
- Presses, furnaces....
Personeelsbezetting:

- ZAP : 1
- Dr. wet. medewerkers : 1
- Ind. Ing. : 2
- Overig ATP : 1
- Doctoraatstudenten : 4
Contactpersonen:

Prof. Dr. Serge Hoste
Krijgslaan 281B
9000 GENT
+32 (0)9 264 44 41
+32 (0)9 264 49 83
e-mail: Serge.Hoste@UGent.be
url: http://allserv.UGent.be/~shoste/