You are here: [NL] >  home > Voorwoord


Voorwoord
Een actuele trend is het sterk toegenomen belang van het generisch vakgebied Materiaalkunde (Materials Science) in de fundamentele en toegepaste wetenschappen. De kennis van materialen en in het bijzonder de geavanceerde halfgeleiders, metalen, (bio)polymeren, textielmaterialen en keramische materialen is van grote wetenschappelijke waarde en kan ook door de ontwikkeling van materiaal-intensieve producten met een hoge toegevoegde waarde, van groot economisch en sociaal belang zijn. Met het ondersteunen en uitbouwen van een materiaalkundig centrum, waarin de Universiteit Gent de beschikbare expertise bundelt, kan de Universiteit Gent een beslissende rol spelen in de wetenschappelijke en technologische vernieuwing.

Een aantal vakgroepen uit de Faculteiten Toegepaste Wetenschappen, Wetenschappen en Geneeskunde aan de Universiteit Gent hebben daarom beslist het Centrum voor Materiaalstudie en Engineering (CMSE) op te richten en hierin samen te werken. De keuze voor een evenwichtige samenwerking van universitaire vakgroepen uit diverse faculteiten in het kader van een materiaalkundig centrum heeft de volgende voordelen:

- coherentie en complementariteit van opleidings-, onderzoeks- en wetenschappelijke   dienstverleningsactiviteiten leidend tot een de facto materiaalkundig centrum
- een optimalisering van de aanwezigheid van bestaande moderne laboratoria, werk- en vergaderruimten
- de voordelen van schaalvergroting door de co÷rdinatie van gemeenschappelijke activiteiten en diensten
- het gemeenschappelijk ondernemen van grotere projecten, het opbouwen van centrale faciliteiten
- een boegbeeld vormen voor het hoogwaardig materiaalkundig onderzoek aan de Universiteit Gent
- het effectief realiseren van een multidisciplinaire aanpak